enfrdeitptrues

KRYZYS PSYCHICZNY A DUCHOWOŚĆ

Konferencja, której celem jest edukacja na temat holistycznej koncepcji zdrowia człowieka, oraz podniesienie wrażliwości społecznej względem osób w kryzysie psychicznym. Wskazanie na występujący w środowiskach chrześcijańskich problem wykluczania jednostek chorych jako "nienawróconych" oraz braku zrozumienia dla problemów psychicznych jako podlegających zazwyczaj wolnemu procesowi przemiany, który wymaga wsparcia i postawy miłości względem chorego, ale także mądrości wspieranej przez wiedzę. Przedstawianie rozwiązań w teorii i na przykładach osób dzielących się swoim życiem podczas spotkań.

Możliwość zadawania pytań podczas konferencji, czasami możliwość rozmowy i wymiany myśli.

Konferencje prowadzone w dwóch językach: polskim i angielskim, mówcy z Polski i międzynarodowi.

people_3.jpg

GŁOS KOBIET

Konferencja, której celem jest przedstawienie różnorodnych aspektów życia z perspektywy kobiet, a przede wszystkim życia duchowego.

Droga do HARMONII ZE STWÓRCĄ - świadectwa kobiet.

Możliwość zadawania pytań podczas konferencji, czasami możliwość rozmowy i wymiany myśli.

Konferencje prowadzone w dwóch językach: polskim i angielskim, mówcy z Polski i międzynarodowi.

Konferencja prowadzona przez kobiety, ZAPROSZONY jednak jest każdy

Konferencje są prowadzone w ramach ONE FATHER conferences a prowadzone przez misję kobiet MiECZ