Jak pomagamy?

enfrdeitptrues

Jesteśmy zespołem chrześcijańskich specjalistów trzech obszarów życia człowieka: ciała, duszy i ducha. Wśród nas są dietetycy, trenerzy aktywności ruchowej, psychologowie, specjaliści dialogu otwartego, grup wsparcia, terapii uzależnień i duszpasterze.

Jesteśmy tutaj aby pomóc tobie skutecznie! Człowiek jest istotą złożoną i aby odnieść trwały i realny sukces w pracy nad sobą potrzebuje wsparcia zarówno w obszarze fizycznym, psychiczny jak i duchowym. Potrzebuje pracować nad sobą w każdym z tych trzech obszarów, zaczynając od budowania relacji z Bogiem i dalej poprzez pracę nad umysłem i emocjami aż po kondycję własnego ciała. Dlaczego?

"Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł?" Ewangelia Mateusza 16,26

Zachowanie na wieczność "duszy" w znaczeniu wiecznego bytu człowieka to priorytet w życiu każdego człowieka i chcemy abyś o tym wiedział z miłością <3

" (...) a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa" 1 List św. Pawła do Tesaloniczan 5, 23b

Tak, tak pracujemy nad każdym obszarem z radością, szczególnie obszar myśli i emocji może przysporzyć nie lada kłopotu, więc jesteśmy wytrwali nawet jeśli trening wyciska pot czy łzy! ;))

"Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść.." Ks. Izajasza 52,7

No i te nogi muszą mieć jeszcze do tego siłę! Szanuj swoje ciało, niech służy swemu Bogu w podskokach :))

W rzeczy samej, zaniedbanie jednego z obszarów w naszym życiu będzie rzutowało na inne i odwrotnie. Pozytywny wpływ pracy nad jednym z nich, będzie się udzielał pozostałym obszarom.

Czym się charakteryzuje nasze wsparcie:

  • Wsparcie w ramach Harmony with Creator ma charakter wyłącznie on-line i każdy rodzaj pomocy oferowanej na stronie to oferta on- line. Tak więc nie mamy ograniczeń terytorialnych, pracuj z nami, gdziekolwiek mieszkasz!
  • Celem współpracy specjalistów jest skuteczna pomoc osobie w kryzysie psychicznym w oparciu o chrześcijańską koncepcję holistycznego zdrowia człowieka
  • Koncepcja ta zakłada: Holistyczne podejście do człowieka jako jedności trzech składowych: ciała, duszy i ducha w połączeniu w relacjach Holistyczny model zdrowia człowieka jako jednoczesna praca nad poprawą wszystkich aspektów życia: kondycją fizyczną, psychiczną, duchową oraz kondycją relacji. Poprawa kondycji całego człowieka jest procesem rozpoczynającym się od podstawowej troski a zmierzającym do nieustannego rozwoju. Podstawowym warunkiem zdrowia człowieka jest dbanie o ciało, psychikę, emocje i relacje zaczynając od relacji na poziomie duchowym
  • Specjaliści uczestniczący w procesie zdrowienia pacjenta starają się spojrzeć na niego całościowo, wspólnie konsultując i współpracując ze sobą, w tym przekierowując pacjenta do specjalisty innej dziedziny - jeśli jest taka potrzeba - jako uzupełnienie w celu kompleksowego objęcia pomocą